Lipiec 6, 2018

WSPÓŁPRACA

LEKARSTWO NA GŁUPOTĘ – jest autorskim projektem szkoleniowym dedykowanym dla każdego.

Może wziąć w nim udział każdy. Bez względu na wiek, wiedzę i doświadczenie.

 

Korzyści z pakietów:

DAWKA 1 

Materiały bezpłatne.

 

DAWKA 2  STARTER

Szkolenie rozszerzone o dodatkowe narzędzia, inspiracje i podpowiedzi – newsletter

Wsparcie Trenera

Źródło dodatkowych przychodów

Możliwość otrzymania pakietu bezpłatnie.

 

DAWKA 3 TRENER

Wsparcie przez Mentora;

Szkolenie rozszerzone o materiały trenerskie – umiejętność pomocy Starterom, prowadzenie grupy, publiczne wystąpienia;

Pomoc w budowaniu Zespołu – poprzez polecenia – Numerowany Certyfikat + wpis na stronie do Klubu Trenera by potencjalni Starterzy mogli dotrzeć bezpośrednio;

Doradztwo w zakresie produktów i rozwiązań w zakresie odszkodowań, ubezpieczeń, inwestycji – wsparcie specjalistów;

Doradztwo i wsparcie przez narzędzia internetowe i mobilne;

Źródło dodatkowych przychodów;

Możliwość otrzymania pakietu bezpłatnie.

 

DAWKA 4 MENTOR

Wsparcie przez Coacha;

Szkolenie rozszerzone o materiały trenerskie – umiejętność pomocy Trenerom, prowadzenie grupy, publiczne wystąpienia;

Pomoc w budowaniu Zespołu – poprzez polecenia Numerowany Certyfikat + wpis na stronie do Klubu Mentora

Doradztwo w zakresie produktów i rozwiązań w zakresie odszkodowań, ubezpieczeń, inwestycji – wsparcie specjalistów;

Doradztwo i wsparcie przez narzędzia internetowe i mobilne;

Źródło dodatkowych przychodów;

Możliwość otrzymania pakietu bezpłatnie.