Czerwiec 29, 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie Polski Klaster Finansowy, z siedzibą w Bydgoszczy ( 85-027) , przy ul. Jagiellońskiej 64/10. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1, lit a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., tj. RODO, oraz zgody osoby, której dane dotyczą, która może być w każdym momencie wycofana. Dane przetwarzane są w celu w celu oferowania, obsługi i realizacji dostarczania informacji w ramach serwisu, udokumentowania w/w czynności i zapewnienia najwyższej jakości usług dla odbiorców serwisu. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.

Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ustania jej ważności. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.